Exterieur en interieur

In dit content item wordt uitgelegd wat tot het interieur en exterieur van een winkel behoort.