Deze cursus is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor iedereen die ergens stage loopt of op zoek is naar een baan.

Hoe is de cursus opgebouwd ?

 1. De cursus bestaat uit vijf hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op een succesvolle start van de stage.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over het maken van stageverslagen en opdrachten.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over van een stageplek een baan maken.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over refelecteren op gedrag tijdens de BPV.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over het omgaan met kritieke situaties.
 7. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert waar je allemaal rekening mee moet houden bij de start van de stage
 • Je leert hoe je een stageverslag en opdrachten moet maken
 • Je leert hoe je van je stageplek je baan kunt maken
 • Je leert hoe je moet reflecteren op je eigen handelen
 • Je leert kunt omgaan met kritieke situaties, zoals pesten en sexuele intimidatie

Deze cursus is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over het verkrijgen van een stage of het solliciteren op een baan kunt verbeteren.

Wat levert de cursus mij op ?

Deze cursus is geschikt om je voor te bereiden op het succesvol doorlopen van een stageperiode. Wanneer je de cursus hebt afgerond beschik je over genoeg kennis om je stage succesvol af te ronden. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over hoe een stage of baan in de praktijk in zijn werk gaat.

Voor wie is deze cursus geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Werkzoekenden
 • Iedereen die interesse heeft in stage of werk

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 5 Hoofdstukken
 • 15 Paragrafen
 • Module Certificate