Religie en diversiteit

Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze cursus is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die praktisch inzicht willen krijgen in diversiteit en religie.

Hoe is de cursus opgebouwd ?

 1. De cursus bestaat uit zeven hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op de kennis van religie en diversiteit.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over het Christendom.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over het Jodendom.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over de Islam.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over het Hindoeïsme .
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over het Boeddhisme.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over het Humanisme en atheïsme.
 9. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over religie en diversiteit
 • Je leert over over het Christendom
 • Je leert over over het Jodendom
 • Je leert over rechten en plichten
 • Je leert over de over de Islam
 • Je leert over over het Hindoeïsme
 • Je leert over over het Boeddhisme
 • Je leert over het Humanisme en atheïsme

Deze cursus is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over religie en diversiteit te verbeteren.

Wat levert de cursus mij op ?

Deze module is geschikt om het sociaal-maatschappelijke deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over religie en diversiteit.

Voor wie is deze cursus geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in diversiteit en religie

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 7 Hoofdstukken
 • 3 Paragrafen
 • Module Certificate