De burger en zijn rechten

Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze cursus is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die praktisch inzicht willen krijgen in de Nederlandse rechtsstaat, terrechtstaan, grondrechten en sociale zekerheid

Hoe is de cursus opgebouwd ?

 1. De cursus bestaat uit zeven hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk gaat over de rechtsstaat.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over grondrechten.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over rechtskennis.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over rechtspraak en rechtsgang.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over terechtstaan.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over staatszorg.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over sociale zekerheid.
 9. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over de rechtsstaat.
 • Je leert over grondrechten
 • Je leert over rechtskennis
 • Je leert over rechtspraak en rechtsgang
 • Je leert over terechtstaan
 • Je leert over staatszorg
 • Je leert over sociale zekerheid
 • Deze cursus is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over politiek en de rechtsstaat te verbeteren.

Wat levert de cursus mij op ?

Deze cursus is geschikt om het politiek juridische deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de cursus hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over de rechtsstaat.

Voor wie is deze cursus geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Werknemers in juridische beroepen
 • Iedereen die interesse heeft in politiek en recht

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 7 Hoofdstukken
 • Module Certificate