Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze module is voor alle MBO studenten die interesse hebben in gezondheidszorg. Ook uitermate geschikt voor mensen die praktisch inzicht willen krijgen in hun eigen leefstijl en dit willen verbeteren. In de module wordt veel aandacht besteed aan: verschillende gezondheidsziekten, gezondheidsmetingen en gedragsverandering.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit acht hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op de (on)gezonde leefstijl .
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over verschillende doelgroepen.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over belasting van de mens.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over leefstijl en ziekten.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over gezonde leefstijlen.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat ove geozndheidsmetingen.
 8. Het zevende hoofstuk gaat over verbetering van de gezondheid.
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over duurzame gedragsverandering.
 10. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of foto’s.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis van (on)gezonde leefstijlen
 • Je leert over mentale en fyskieke belasting
 • Je leert over verschillende gezondheidsziekten
 • Je leert over gezondheidsmetingen
 • Je leert over verschillende doelgroepen in relatie met gezondheid
 • Je leert over het verbeteren van gezondheid
 • Je leert over gedragsverandering ter vebetering van de gezondheid

Deze module is geschreven voor alle MBO studenten die het keuzedeel positieve gezondheid willen volgen en is onderdeel van een serie van twee modules. De totale SBU is 240 uur. Je kunt de module ook volgen om je eigen gezondheid te verbeteren of als je ambities hebt om een leefstijlcoach te worden.

Wat levert de cursus mij op ?

Deze module is geschikt om een keuzedeel van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over de helft van je portfolio voor het keuzedeel positieve gezondheid die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om zelf inzicht te krijgen in jouw eigen gezondheid of als je professioneel aan de slag wilt als leefstijlcoach.

Voor wie is deze cursus geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Startende ondernemers en ZZPers in de gezondheidszorg
 • Werknemers in de gezondheidszorg
 • Iedereen met interesse in gezondheid en leefstijl

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Module Content

Uitvouwen
Hoofdstuk Inhoud
0% Afgerond 0/1 Steps
Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 9 Hoofdstukken
 • 42 Paragrafen
 • Module Certificate