Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze module is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die meer willen weten over organisatie, organisatiecultuur, leiderschap en zeggenschap van werknemers.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit tien hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich de organisatie.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over rechtsvormen.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over de organisatiestructuur.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over communicatie.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over de bedrijfscultuur.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over bazen en leiders.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over moraal en dilemma’s.
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over gedrags- en beroepscodes.
 10. Het negende hoofdstuk gaat over rechtsposities.
 11. Het tiende hoofdstuk gaat over medezeggenschap.
 12. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over werken in een organisatie.
 • Je leert over over de organistiecultuur.
 • Je leert over over leiderschap.
 • Je leert over rechtsposities.
 • Je leert over medezeggenschap.

Deze module is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over werken in een organisatie te verbeteren.

Wat levert de module mij op ?

Deze module is geschikt om economische deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over werken in een organisatie.

Voor wie is deze module geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in werken in een organisatie

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 10 Hoofdstukken
 • Module Certificate