Een maatschappij in beweging

Deze module is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die meer willen weten over de maatschappij, gelijkheid en ethiek.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit acht hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op ontwikkeling en verandering.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over de verzorgingsstaat en participatiesamenleving.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over positie en status.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over sociale klasse en sociale ongelijkheid.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over economische ongelijkheid.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over als grondrechten botsen.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over ethisch en integer handelen.
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over omgaan met ethische dilemma’s.
 10. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over de ontwikkeling en verandering
 • Je leert over over verzorgingsstaat en participatiesamenleving.
 • Je leert over over positie en status
 • Je leert over sociale klasse en sociale ongelijkheid
 • Je leert over over economische ongelijkheid
 • Je leert over over grondrechten die kunnen botsen
 • Je leert over over ethisch en integer handelen
 • Je leert over omgaan met ethische dilemma’s

Deze module is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over de maatschappij, gelijkheid en ethiek te verbeteren.

Wat levert de module mij op ?

Deze module is geschikt om het sociaal-maatschappelijke deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over maatschappij, gelijkheid en ethiek.

Voor wie is deze module geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in maatschappij, gelijkheid en ethiek

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
€19,95

Module Bevat

 • 8 Hoofdstukken
 • 3 Paragrafen
 • Module Certificaat