Opgroeien naar volwassenheid

Deze cursus is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die praktisch inzicht willen krijgen in opgroeien van kinderen.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit zeven hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op socialisatie en opvoeden.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over actief burgerschap.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over leefbaarheid in wijken.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over het nieuwe normaal.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over de school als oefenplaats.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over vrienden en vriendschap.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over sociale media.
 9. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over socialisatie en opvoeden
 • Je leert over actief burgerschap
 • Je leert over leefbaarheid in wijken
 • Je leert over het nieuwe normaal
 • Je leert over de school als oefenplaats
 • Je leert over vrienden en vriendschap
 • Je leert over sociale media

Deze cursus is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over opvoeden te verbeteren.

Wat levert de module mij op ?

Deze module is geschikt om het sociaal-maatschappelijke deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over religie en diversiteit.

Voor wie is deze module geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in opvoeden en opgroeien

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 7 Hoofdstukken
 • 3 Paragrafen
 • Module Certificate