Deze module is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor iedereen die meer wilt leren over studievaardigheden.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit veertien hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op ambitie en motivatie.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat wie je bent.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over wat je kan.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over wat je wilt.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over kwalificaties en profielen.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over leerdoelen formuleren.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over het portfolio.
 10. Het negende hoofdstuk gaat over projectwerk.
 11. Het tiende hoofdstuk gaat over creatieve denktechnieken.
 12. Het elfde hoofdstuk gaat over studievaardigheden.
 13. Het twaalfde hoofdstuk gaat over toetsen en examens.
 14. Het dertiende hoofdstuk gaat over reflectie.
 15. Het veertiende hoofdstuk gaat over assesment en evaluatie.
 16. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over jouw persoonlijke ambitie
 • Je leert over over wat kwalificaties en profielen zijn
 • Je leert over over het formuleren van leerdoelen
 • Je leert over het persoonlijke ontwikkelingsplan
 • Je leert over over economische ongelijkheid
 • Je leert over over het samenstellen van een portfolio
 • Je leert over over projectwerk
 • Je leert over creatieve denktechnieken
 • Je leert over studievaardigheden
 • Je leert over toetsen en examens
 • Je leert over reflectie
 • Je leert over assesment en evaluatie

Deze module is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen. Je kunt de module ook volgen om je studievaardigheden te verbeteren.

Wat levert de module mij op ?

Deze module is geschikt om jouw studievaardigheden te verbeteren en inzicht te krijgen in jouw eigen ambitie en motivatie.

Voor wie is deze module geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in studievaardigheden

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Module Content

Uitvouwen
Niet Ingeschreven
€19,95

Module Includes

 • 14 Hoofdstukken
 • 60 Paragrafen
 • Module Certificate