Wegwijs in de politiek

Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze cursus is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die praktisch inzicht willen krijgen in politiek, stemrecht, democratie en de regering.

Hoe is de cursus opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit elf hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op de jeugd van tegenwoordig.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over maatschappelijke problemen,
 4. Het derde hoofdstuk gaat over politiek.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over democratie.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over ideologie en stomingen.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over politieke partijen en belangengroepen.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over stemrecht.
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over het parlement.
 10. Het negende hoofdstuk gaat over het staatshoofd.
 11. Het tiende hoofdstuk gaat over regeringen en regeringsvormen.
 12. Het elfde hoofdstuk gaat over de gemeente, povincie en de Europese unie,
 13. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over politiek
 • Je leert over democratie
 • Je leert over politieke stromingen
 • Je leert over ideologie en politieke stromingen
 • Je leert over de het parlement
 • Je leert over de regering
 • Je leert over de EU

Deze cursus is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over politiek.

Wat levert de cursus mij op ?

Deze cursus is geschikt om het politiek juridische deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de cursus hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over politiek en de rechtsstaat.

Voor wie is deze cursus geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Werknemers in juridische beroepen
 • Iedereen die interesse heeft in politiek en recht

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 11 Hoofdstukken
 • Module Certificate