Current Status
Niet Ingeschreven
Price
19,95
Get Started

Deze module is voor alle MBO studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Ook geschikt voor mensen die meer willen weten over de arbeidsmarkt, regelgeving met betrekking tot werk en arbeidsparticipatie.

Hoe is de module opgebouwd ?

 1. De module bestaat uit elf hoofdstukken met theorie en opdrachten.
 2. Het eerste hoofdstuk richt zich op zin in werk.
 3. Het tweede hoofdstuk gaat over onbetaald werk.
 4. Het derde hoofdstuk gaat over wit en zwart werk.
 5. Het vierde hoofdstuk gaat over de recht op arbeid.
 6. Het vijfde hoofdstuk gaat over de arbeidmarkt.
 7. Het zesde hoofdstuk gaat over als wat je waard bent.
 8. Het zevende hoofdstuk gaat over arbeidsparticipatie.
 9. Het achtste hoofdstuk gaat over werk maken en investeren.
 10. Het negende hoofdstuk gaat over arbeidsverhoudingen.
 11. Het tiende hoofdstuk gaat over overleg en strijd.
 12. Het elfde hoofdstuk gaat over arbeidsvoorwaarden.
 13. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere paragrafen met tekst en/of video.

Dit ga je leren

 • Je leert basiskennis over wit/zwart en (on)betaald werk.
 • Je leert over over de arbeidsmarkt.
 • Je leert over over arbeidsparticipatie.
 • Je leert over arbeidsvoorwaarden.

Deze module is geschreven voor alle MBO studenten die een MBO niveau 3 of 4 opleiding volgen en is onderdeel van een serie. Je kunt de cursus ook volgen om je eigen kennis over de werk en regelgeving te verbeteren.

Wat levert de module mij op ?

Deze module is geschikt om economische deel van burgerschap van je MBO studie af te ronden. Wanneer je de module hebt afgerond beschik je over één deel van je portfolio die voldoet aan de examentermen zoals beschreven door SBB. Uiteraard kun je deze kennis ook gebruiken om meer te weten te komen over werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Voor wie is deze module geschikt ?

 • Alle studenten die een MBO opleiding niveau 3/4 volgen
 • Iedereen die interesse heeft in werk

Over Klaas

drs. K.J. van den Herik

Na de middelbare school studeerde ik Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na mijn afstuderen gaf ik Maatschappijleer aan het Willem de Zwijger College in Bussum en later  Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Management en Recht bij het ROC van Amsterdam. In een latere fase werd ik aangesteld als leerplanontwikkelaar en studiecoördinator van een door mij opgezette MBO Evenementenopleiding van het ROC van Amsterdam.

Gedurende mijn onderwijspraktijk heb ik naast het lesgeven, mentoraat en leerlingenbegeleiding veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen lesmaterialen. In mijn lespraktijk en schrijfopdrachten heb ik er altijd naar gestreefd leerlingen kritisch te leren denken. Als je voor een mening staat, zorg er dan voor dat je voldoende en vooral kritische  argumenten hebt om je mening te onderbouwen. Naast kennis en inzicht die je nodig hebt om als burger te kunnen participeren in de maatschappij, heb ik veel nadruk gelegd in mijn lessen op gespreksvaardigheden, zoals je eigen mening leren formulieren, discussiëren en debatteren.

Niet Ingeschreven
19,95

Module Includes

 • 11 Hoofdstukken
 • Module Certificate