Terug naar Module

Werkoverleg

0% Afgerond
0/0 Stappen
Bezig
Hoofdstuk 2 van 1
Bezig

PDCA Cyclus Copy

Om de kwaliteit van processen te bewaken moet de manager zorgen dat hij of zij regelmatig beslissingen evalueert. Dit kan eenvoudig door de PDCA-Cyclus toe te passen. Met behulp van de PDCA-Cyclus kun je namelijk op tijd ingrijpen als een genomen beslissing niet het gewenste resultaat oplevert.

De PDCA-Cyclus ziet er als volgt uit:

  • Plan- De manager formuleert operationele doelen vanuit het ondernemingsplan. Een voorbeeld zou kunnen zijn meer omzet of het verhogen van de klanttevredenheid.
  • Do- De doelen worden omgezet naar daden. De medewerkers krijgen instructie over wat ze moeten doen om de doelen te behalen. Bijvoorbeeld bepaalde artikelen extra aanprijzen of extra service verlenen tijdens de verkoop.
  • Check- Hebben de daden het gewenste resultaat? Evalueren met de medewerkers hoe alles is verlopen. Zijn de artikelen op de juiste plek gezet. Is er voldoende klantvriendelijk gewerkt?
  • Act- Wanneer de resultaten achterblijven kan de manager gaan bijsturen. Misschien een betere instructie, een gerichte cursus of iets anders dat uit de check fase naar voren is gekomen.
Kwaliteit managen door beslissingen te evalueren en op tijd bij te sturen.

Matrix Academie laden

0