Hoofdstuk 2, Paragraaf 2
Bezig

Controle van de goederen

Hoofdstuk Voortgang
0% Afgerond

Als de bestelde goederen worden afgeleverd moeten ze gecontroleerd worden. Het is uiteraard wel de bedoeling dat er wordt geleverd wat er besteld is. Die controle wordt gedaan op aantallen, de kwantiteit en op kwaliteit.

Bij het controleren van het ontvangst van de goederen zijn er een aantal documentenbelangrijk. Dit zijn de bestelbon, de pakbon en de vrachtbrief. De bestelbon is ontstaan doordat de inkoper bij de leverancier een bestelling heeft geplaatst. Zo weet de afdeling goederen precies wat aan artikelen binnen gaat komen. De vrachtwagenchauffeur heeft een vrachtbrief bij zich en een pakbon. In eerste instantie wordt de vrachtbrief gecontroleerd. Op de vracht brief staat het aantal colli vermeld. Dit zijn het aantal dozen waarin de artikelen zich bevinden.

Op de pakbon staan exact de goederen die worden afgeleverd, het aantal, het artikelnummer en een omschrijving van het artikel.

In het volgende hoofdstuk worden de vrachtbrief en pakbon exact uitgelegd.

Controle van de goederen:

  • Kwantitatieve controle: bij deze controle wordt er gekeken welke goederen er geleverd zijn en of de aantallen kloppen. De aantallen op de bestelbon moeten overeenkomen met de aantallen op de pakbon. De kwantitatieve controle doe je altijd direct bij ontvangst van de goederen als de chauffeur nog aanwezig is.

Bij grote bedrijven die leveren vanuit een centraal magazijn is het gebruikelijk dat alleen de colli (= meervoud van collo) worden geteld. De colli zijn verpakkingseenheden. Bijvoorbeeld 1 doos bevat 120 tubes tandpasta en 2 dozen dan 240 tubes. Er staat dan op de vrachtbrief een aantal van 2 colli, de 2 dozen, maar op de pakbon staan de juiste aantallen van de artikelen, namelijk 240 tubes.

Omdat het bij de grote bedrijven een interne levering is controleert men niet de juiste aantallen, dit zou teveel tijd en dus geld kosten. Als de bestelling niet klopt dan blijft het verschil toch binnen het bedrijf. Bij kleinere bedrijven wordt na de vrachtbrief ook de pakbon gecontroleerd. De aantallen en omschrijvingen moeten dan overeenkomen met de bestelbon.

  • Kwalitatieve controle: een kwalitatieve controle neemt veel meer tijd in beslag dan een kwantitatieve controle. Bij een kwalitatieve controle kijk je of de goederen niet beschadigd zijn, of ze niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn en of ze volledig zijn. Als dit vaak teveel tijd in beslag neemt kiest een bedrijf vaak voor een steekproef controle.

Het tegenovergestelde van een steekproef controle is een integrale controle. Bij een integrale controle wordt de hele levering gecontroleerd, dit kost veel tijd, daarom wordt er regelmatig gekozen voor een steekproef controle.

Een ander voorbeeld van een integrale controle is een complete voorraadtelling. Maar hier komen we in een ander hoofdstuk op terug.

  • Bij de steekproefcontrole wordt er maar een deel van de binnengekomen goederen gecontroleerd. De goederen die je controleert zijn representatief voor de rest van de afgeleverde goederen. Als bij een steekproef de gecontroleerde goederen goed zijn wordt er aangenomen dat de rest ook in orde is.

Was dit een heldere uitleg ?