Terug naar Module

Kennis van (on)gezonde leefstijlen

0% Afgerond
0/51 Stappen
Hoofdstuk 2, Paragraaf 3
Bezig

De spinnenweb en de zes gezondheidsdimensies

Hoofdstuk Voortgang
0% Afgerond

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten.

Deze zes hoofddimensies vormen gezamenlijk een spinnenweb, namelijk:

1 Lichamelijke functies: medische feiten en waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie;

2 Mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, gevoel controle te hebben, eigenwaarde/zelfrespect, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht;

3 Spirituele/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie;

4 Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans;

5 Sociaal-maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties en werk, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, etc.

6 Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, zelfredzaamheid, werkvermogen, health literacy.

spinneweb gezondheidsdimensies
De spinnenweb met de zes gezondheidsdimensies is in een grafische vormgeving afgebeeld.

Huber heeft een test ontwikkeld met 43 vragen. De test gaat over de volgende onderwerpen:

 • Hoe het lichamelijk met je gaat;
 • Hoe het mentaal met je gaat;
 • Of je je leven zinvol vindt;
 • Of je een prettig leven hebt;
 • Of je meedoet in de maatschappij;
 • Hoe je dagelijks leven eruitziet.

Kansen

Het concept Positieve gezondheid biedt ook meer kansen. Waarom?

 • De mens staat centraal.
 • Het concept benadrukt het ‘potentieel, niet wat niet meer gaat.
 • De focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte helpt beleidsmakers en politici anders te denken en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag.

Uitdagingen

Het concept biedt meer uitdagingen om actief met gezondheid bezig te zijn en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Waarom? Omdat het positieve gezondheid meetbaar maakt en je maakt het brede begrip gezondheid hanteerbaar en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Positieve gezondheid in perspectief

Naast de potentie van het concept plaatsen professionals het concept positieve gezondheid ook in perspectief met enige kanttekeningen. Bijvoorbeeld:

 • Waar blijft de ziekte in het concept positieve gezondheid?
 • Is het wel haalbaar voor iedereen?
 • Is het concept wel zo vernieuwend in de publieke gezondheidszorg?

Was dit een heldere uitleg ?