Hoofdstuk 3, Paragraaf 7
Bezig

Derving

Hoofdstuk Voortgang
0% Afgerond

Derving bij een onderneming ontstaat als artikelen, producten niet verkocht kunnen worden. De ondernemer maakt dan minder omzet.

Waarom artikelen niet verkocht kunnen worden heeft verschillende redenen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld beschadigd raken bij opslag of kan het product bederven. Een artikelen kan uit de mode raken of gestolen worden.

We kunnen een verdeling maken in de soorten derving, we onderscheiden in eerste instantie criminele derving en niet-criminele derving.

Criminele Derving

Vormen van criminele derving zijn diefstal, vandalisme en fraude. Deze vormen van derving worden dus bewust gepleegd, door zowel klanten als medewerkers. Een voorbeeld van fraude door een medewerker is het geven van extra hoge kortingen aan familie en vrienden.

Niet-criminele derving

Bij niet-criminele derving is er geen sprake van opzet. Het mislopen van de omzet voor de ondernemer komt door fouten of ongelukken van klanten of medewerkers. Een klant of medewerker kunnen per ongeluk een breekbaar artikel omstoten. Als in het magazijn goederen waterschade oplopen door lekkage is er ook sprake van niet-criminele derving.

Een tweede verdeling die we maken is het onderscheid tussen geregistreerde en niet-geregistreerde derving.

Geregistreerde derving

Geregistreerde derving is derving die je vastlegt. Je noteert de oorzaak van de derving en het artikelen dat de derving betreft. Het registreren van de derving zorgt ervoor dat je de oorzaken van derving kunt achterhalen en maatregelen daar op kunt nemen. Ook zorgt het ervoor dat het personeel bekend is met de derving, dit voorkomt nee-verkopen in de winkel.

Een medewerker die per ongeluk een artikel kapot maakt noteert dit op een breuk lijst, dit is geregistreerde derving, maar ook een medewerker die een fout maakt op de kassa en een correctie bon maakt.

Niet-geregistreerde derving

Niet geregistreerde derving blijkt vaak pas bij een inventarisatie. Goederen kunnen gestolen zijn, dit blijkt dan pas bij het tellen van de voorraad. Je weet dan niet waarom die goederen weg zijn. Het gevolg is dat de administratieve voorraad aangepast moet worden. Het artikel staat nog wel in de administratie maar is in werkelijkheid niet meer aanwezig. Op dat moment moet het bewuste ontbrekende artikel uit de voorraad geboekt worden (afgeboekt worden).

Als er bij de binnenkomst van goederen niet goed gecontroleerd wordt en er goederen ontbreken maar dit niet gezien wordt dan komen deze goederen wel in de administratie terwijl ze niet geleverd zijn. Uiteindelijk moeten deze goederen ook afgeboekt worden.

Derving voorkomen

Eén van de veel voorkomende oorzaken van derving is diefstal. Diefstal voorkomen begint vaak bij de oplettendheid van het personeel. Als medewerker kijk je altijd goed naar het gedrag van de klant. Is hij rustig of juist zenuwachtig, hoeveel tassen heeft hij bij zich, zijn deze vol of juist niet. Ook is het belangrijk dat de medewerker de klant begroet als deze binnenkomt. De klant weet dan dat hij gezien wordt. Voor een klant die iets slechts van plan is, is dit positief hij weet dat hij aandacht krijgt, en voor een klant die van plan is iets te stelen is het een teken dat hij in de gaten wordt gehouden.

De ondernemer zelf kan ook een aantal maatregelen treffen om diefstal te voorkomen. De ondernemer moet er bij het inrichten van de winkel opletten dat alles overzichtelijk is. Plekken die niet direct zichtbaar zijn moeten zichtbaar worden door het plaatsen van anti-diefstal spiegels.

Ook kan de ondernemer er voor kiezen detectiepoortjes te plaatsen bij de in-en uitgang van de winkel en het beveiligen van de artikelen in de winkel.

Dit soort maatregelen kosten geld. Voor een kleine ondernemer is dit vaak een te groot bedrag. Soms is het voor een ondernemer met een lage marktpositie voordeliger een percentage derving te accepteren dan veel geld uit te geven aan het beveiligen van artikelen.

Dervingbestrijdingsplan

De grotere ondernemingen brengen in kaart hoe zij derving willen tegen gaan, dit doen zij in een dervingbestrijdingsplan.

Dit plan bestaat uit drie niveaus, bij elk niveau horen verschillende maatregelen.

De drie niveaus zijn het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze niveaus lopen van de lange termijn naar de korte termijn.

Strategisch niveau: dit zijn de plannen voor de lange termijn, dit betreft de termijn van 3 tot 10 jaar. Op dit niveau worden de doelstellingen bepaalt. Er wordt gekeken waar in het bedrijf maatregelen genomen moeten worden en het budget voor de maatregelen wordt bepaald. Een doelstelling kan zijn het terugdringen van de derving tot 3%.

Tactisch niveau: dit zijn plannen voor de middellange termijn, 1 tot 3 jaar. Dit betreft het concreet maken van strategische plannen. Er wordt gekeken wat voor middelen er nodig zijn om de doelstellingen te halen, er worden procedures en regels opgesteld, er wordt gekeken welke formulieren er nodig zijn, hoe vaak er vergaderd moet worden over de derving etc.

Operationeel niveau: hier worden de plannen voor de korte termijn gemaakt. Er wordt gekeken wat men direct aan de derving kan doen en wat binnen de grotere plannen past. Je kunt hier denken aan het beveiligen van de producten, tassencontrole bij het personeel.

Het dervingbestrijdingsplan bestaat uit 7 stappen.

1-Signalen herkennenSignalen van mogelijke derving zijn bijvoorbeeld kapotte verpakkingen, lege plekken in de schappen, artikelen op rare plekken.
2-Derving vaststellenVaak door een voorraad telling. Hieruit blijkt welke artikelen ontbreken naar ook of dit steeds in een bepaalde locatie plaatsvindt.
3-Betrokkenen vaststellenGaat het om derving door personeel of juist door klanten.
4-Schade bepalen*De hoogte van de schade moet opwegen tegen de te maken investering voor beveiliging. Als de derving meevalt is het misschien niet nodig geld uit te geven voor beveiligingsmaatregelen.
5-Situatie controlerenKijk wat je kunt doen aan de locatie waar de derving plaatsvindt, kun je de zichtbaarheid vergroten. Moet je juist andere artikelen daar plaatsen.
6-Preventieve maatregelen kiezenHet gaat hier om drie soorten preventieve maatregelen: organisatorische-, bouwkundige – en elektronische maatregelen. Deze worden verderop nog apart uitgelegd.
7-Effect van de maatregelen bepalenHier gaat het om de evaluatie van de maatregelen. Of zij effect hebben gehad blijkt na een volgende telling. Is er dan minder derving dan is er minder omzet verlies. Dit wordt besproken en er wordt gekeken wat er eventueel nog meer nodig is aan maatregelen.

* hoe dit berekend wordt staat in het hoofdstuk opgaven.

Preventieve Maatregelen.

De preventieve maatregelen die we onderscheiden zijn de organisatorische-, de bouwkundige- en de elektronische maatregelen.

Organisatorisch:

 • Een goed sleutelbeheer, niet iedereen een sleutel geven.
 • Een controle ronde, zijn alle ramen en deuren goed dicht.
 • Personeel instrueren over diefstalpreventie
 • Opstellen van een huisreglement, beschrijf wat er van het personeel wordt verwacht.

Bouwkundig:

 • Goede sloten
 • Rolluiken
 • Goed zicht op de in- en uitgang.
 • Kluis voor het geld, verankerd in de vloer.

Elektronisch:

 • Alarminstallatie
 • Camera’s
 • Beveiligingspoortjes
 • Tags aan kleding

Was dit een heldere uitleg ?