Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
Bezig

Functieomschrijving

Een manager werft regelmatig nieuw personeel voor diverse functies. Dit komt doordat werknemers met pensioen gaan, ontslag nemen of ontslagen worden. Om te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt is het belangrijk om een goede functieomschrijving op te stellen. Dit wordt vaak gedaan door de afdeling HRM of door de manager zelf. In de functieomschrijving staan de volgende zaken beschreven: welke taken bij de functie horen, welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de werknemer heeft in de functie.

  • Taakuitvoering-  In de taakuitvoering wordt beschreven hoe het werk moet worden uitgevoerd. Werken volgens een bepaalde procedures is belangrijk voor bedrijven. Dit zorgt voor een constante kwaliteit en uitstraling richting klanten.
  • Verantwoordelijkheden- Bij de verantwoordelijkheden wordt beschreven waar iemand op afgerekend kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het behalen van omzet, het netjes houden van een winkel of het ontvangen of begeleiden van klanten.
  • Bevoegdheden- De bevoegdheden geven aan wat de medewerker mag doen. Mag hij/zij klanten adviseren, artikelen verkopen of meedenken in het team. Bij sommige functies heb je veel bevoegdheden en bij anderen veel minder.