Terug naar Module

Kennis van (on)gezonde leefstijlen

0% Afgerond
0/51 Stappen
Hoofdstuk 4, Paragraaf 4
Bezig

Negatieve gevolgen voor gezondheid en maatschappij

Hoofdstuk Voortgang
0% Afgerond

Een derde van het langdurig ziekteverzuim op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door psychische klachten. 25 procent daarvan is stress gerelateerd ( SZW, 2018).  Dit kost organisaties en de maatschappij veel geld. Volgens CBS kost werkstress gerelateerd verzuim in Nederland 1,8 miljard euro. Stress, overspannenheid en burn-out zijn belangrijke maatschappelijke problemen.

Het is niet alleen en maatschappelijk en financiële probleem. De collega’s in de bedrijven krijgen taken van de ziekgemelde medewerker op hun overvolle bord. Ze zijn een tijdje bereid zelf wat extra werk te verrichten. Als het langer duurt, dan hebben ze vaak minder geduld en begrip.

Burn-out heeft een negatieve impact op de maatschappij, de organisatie, op collega’s en het gezin. De zieke kan zijn gebruikelijke taken en sociale activiteiten niet op zich te nemen. Een medewerker met burn-out voelt zich doodmoe en kan niet slapen. Hij herkent zichzelf niet meer en heeft geen enkele belangstelling voor of plezier in het werk dat hij voorheen met overgave deed.

Psychosociale belasting en werkstress

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit noem je psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Factoren die PSA en daarmee ook werkstress veroorzaken, zijn: agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk.

PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk moeilijk. Een vervelende situatie en het kost een werkgever veel geld.

Wat kan een werkgever doen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

De werkgever moet beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet hij dat niet, dan kan de werkgever hoge boetes krijgen. De werkgever kan beleid ontwikkelen op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In een RI&E beschrijft de werkgever in welke situaties  werknemers last kunnen krijgen van PSA. Hij achterhaalt oorzaken en treft d.m.v. een plan van aanpak treffende maatregelen. Voorbeelden van maatregelen tegen PSA:

  • een vertrouwenspersoon benoemen;
  • werknemers voorlichten over PSA;
  • verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren;
  • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen;
  • voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt.

Was dit een heldere uitleg ?