Hoofdstuk 2, Paragraaf 4
Bezig

Retourgoederen

Hoofdstuk Voortgang
0% Afgerond

Er zijn een aantal redenen waarom je goederen retour leverancier zou sturen. Het kan zijn dat er teveel goederen zijn geleverd, de kwaliteit van de goederen kan niet juist zijn (beschadigd, werkt niet). Het kan ook voorkomen dat een verkeerde kwaliteit pas bij de consument wordt geconstateerd. De consument brengt het dan terug bij de winkel en de winkelier is er dan verantwoordelijk voor dat ook die artikelen retour de leverancier gaan.

Het retourneren van deze goederen moet zo snel mogelijk gebeuren. Dit komt omdat er nog garantie op die goederen zit. Van goederen die retour naar de leverancier gaan wordt een retour bon gemaakt.

Op de retourbon staan het aantal artikelen, het artikelnumer, de omschrijving van het artikel, als het schade betreft de omschrijving van de schade, de reden van het retourneren en de prijs van het artikel.

Als de retourbon wordt uitgedraaid weet de afdeling retouren (vaak dezelfde als de afdeling ontvangst goederen) welke goederen klaar gezet moeten worden voordat de chauffeur van de leverancier komt. Vaak neemt de chauffeur de goederen mee retour als hij met een nieuwe levering komt. Uiteraard werkt dit niet zo als je niet regelmatig wat besteld bij een leverancier. Een oplossing kan dan zijn het per ingehuurde bode retour te zenden of per post als het om een klein stuk gaat. Uiteraard worden de kosten dan vergoed door de leverancier als de retour terecht is.

Let altijd op dat als je de goederen meegeeft aan de vrachtwagenchauffeur, hij tekent voor het in ontvangst nemen van de goederen, en je bewaart een exemplaar van de afgetekende retourbon. Dan heb je altijd bewijs dat de goederen retour zijn.

Soms worden goederen geleverd op pallets, of in kratten of kisten die eigendom zijn van de leverancier. Hier wordt door de ontvangende partij statiegeld voor betaald. Dit noem je geen statiegeld maar emballage. Deze pallets, kratten en kisten geef je retour mee aan de chauffeur bij een volgende levering. Ook hier laat je weer voor tekenen op een retourbon. De administratie ontvangt dan een creditnota voor de emballagekosten.

Leveringsvoorwaarden

Bij het ontvangen en retourneren van goederen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen de leverende en ontvangende partij. Deze afspraken worden vastgelegd in de leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden worden de rechten en plichten vermeld van beide partijen m.b.t. het leveren en retourneren van goederen.

Zoals voor wie de kosten van transport zijn bij het verzenden van de goederen maar ook bij het retour zenden van de goederen. Ook wordt er vermeld of de leverancier verplicht is direct nieuwe goederen te sturen of dat dit mee kan met de volgende reguliere levering.

Was dit een heldere uitleg ?